Ταβέρνες-Παϊδάκια - ΚΟΛΟΒΟΣ

Τηλ.: 2106510989 - Πελοποννήσου 75, Αγ. Παρασκευή
Τηλ.: 2106510989 - Πελοποννήσου 75, Αγ. Παρασκευή