ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Θεσσαλονίκη - ΜΕΝΕΜΕΝΗ

231074353
Ν.ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ 35 56122