Πρεσβείες-Προξενεία-Πρεσβεία Ιαπωνίας

Τηλέφωνο:+30-210-670 9900
Εθνικής Αντιστάσεως 46
Τηλέφωνο:+30-210-670 9900