ΔΙΓΕΝΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Αθήνα - ΧΑΛΑΝΔΡΙ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
2106894380-6974407373
ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 35 15232
2106894380-6974407373