ΖΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - EIΔΙΚΟΣ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΑΘΗΝΑ

Αθήνα - ΚΥΨΕΛΗ

Ειδικότητα: Καρδιολόγοι
2108843855 - 6932437767 Σύντομη Περιγραφή
ΚΥΨΕΛΗΣ 61 ΑΘΗΝΑ