ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2108219464
ΑΓ ΜΕΛΕΤΙΟΥ 23 11361