Χώροι Τέχνης-Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ

Τηλ.: 2103223062, www.askiweb.gr - Πλατεία Ελευθερίας 1, 4ος όροφος
Τηλ.: 2103223062, www.askiweb.gr - Πλατεία Ελευθερίας 1, 4ος όροφος