ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2105235066
ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ 52