Μουσεία-Αττική-Αθήνα Πινακοθήκη Δήμου Αθηναίων

Πειραιώς 51