Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΑΝΝΑΣ

Τηλ.: 2105238053, 2105234382 - Ακαδήμου 14
Τηλ.: 2105238053, 2105234382 - Ακαδήμου 14