Μουσεία-Μουσείο Ισλαμικής Τέχνης

Τηλ.: 2103251311
Ασωμάτων 22
Τηλ.: 2103251311