Ταβέρνες-Ταβέρνες και μεζεδοπωλεία με ζωντανή μουσική - ΚΛΗΜΑΤΑΡΙΑ

Τηλ.: 2103216629 - Πλατεία θεάτρου 2, Βαρβάκειος Αγορά
Τηλ.: 2103216629 - Πλατεία θεάτρου 2, Βαρβάκειος Αγορά