Ινδική Κουζίνα-Αθήνα Ψυρρή Pak Indian

2103219412
Μενάνδρου 13