Ινδική Κουζίνα-Αθήνα-Ψυρρή Red Indian

2103219908
Επίκουρου 25