Βιβλιοθήκες-Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ

210-3223062 (4ος Όροφος)
Ελευθεριας Πλατεια 1
210-3223062 (4ος Όροφος)