Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΟΙΚΕΙΟ

Τηλ.: 2107259216 - Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι
Τηλ.: 2107259216 - Πλουτάρχου 15, Κολωνάκι