Β ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟ-ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ-ΚΑΡΔΙΑΚΗ ΚΑΤΑΛΥΣΗ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΙ-ΕΡΕΥΝΑ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Υψηλάντου 45, ΑΘΗΝΑ