Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΟΥΖΑΔΙΚΟ (ΤΟ)

Τηλ.: 2107295484 - Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εμπ. κέντρο Λεμού)
Τηλ.: 2107295484 - Καρνεάδου 25-29, Κολωνάκι (εμπ. κέντρο Λεμού)