Ινδική Κουζίνα-Αθήνα-Ομόνοια Dhaka Palace

2105228604
Γερανίου 26