ΤΣΙΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Θεσσαλονίκη - ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

2310453651
Ι.ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ 100 55132