Νοσοκομείο-Θεσσαλονίκη-Πολίχνη Γ.Ν.Παπαγεωργίου

Καρατάσου