ΑΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΩΝ Ελληνορωμαϊκή Πάλη

Θεσσαλονίκη - ΕΥΚΑΡΠΙΑ

Τέρμα Γληνού Δημητρίου