Μπουζούκια-Rex-Ομόνοια

210-3823269 - 3814591
Πανεπιστημιου 48
210-3823269 - 3814591