Θέατρα-ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΗΝΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΗ-REX

Τηλ.: 2103305074,2107234567 - Πανεπιστημίου 48
Τηλ.: 2103305074,2107234567 - Πανεπιστημίου 48