Θέατρα-ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΙΔΙΚΗ ΣΚΗΝΗ-REX

Τηλ.: 2103301881 - (Κοτοπούλη) Πανεπιστημίου 48
Τηλ.: 2103301881 - (Κοτοπούλη) Πανεπιστημίου 48