Μεσογειακή Κουζίνα-OLIVE GARDEN (THE)

Τηλ.: 2103838511 - (ξεν. Titania), Πανεπιστημίου 52
Τηλ.: 2103838511 - (ξεν. Titania), Πανεπιστημίου 52