Νυχτερινές Πίστες-Μουσικές σκηνές - REX

Τηλ.: 2103814591, 2103823269 - Πανεπιστημίου 48
Τηλ.: 2103814591, 2103823269 - Πανεπιστημίου 48