Μητροπολιτικό Κέντρο Δια Βίου Μάθησης

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

Μαυροκορδάτου 1-3, Αθήνα