Μουσικές Ταβέρνες-Καλαμάκι - Κουτούκι της Φωτεινής

210-9945355 - 9962968
Τρικουπη Χαρ. 23
210-9945355 - 9962968