Καρδαράς Γεώργιος Ι.

Αθήνα - ΑΛΙΜΟΣ

Ιωνίας 98, Άλιμος, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ