ΤΣΕΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Αθήνα - ΚΑΛΑΜΑΚΙ

Ιωνίας 73, Άνω Καλαμάκι, 17456, ΑΤΤΙΚΗΣ