ΚΕΠ Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών-Αλιμος(Παράρτημα)

210-9946001
Δωδεκανησου 63