ΔΙΑΜΑΝΤΩ Γ. ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ

Αθήνα - ΑΛΙΜΟΣ

Ιωνίας 42, Άνω Καλαμάκι, ΑΤΤΙΚΗΣ, 17456