Σουβλάκια Αττική-Ηλιούπολη Τα Πλατάνια

2109943129
Κωνσταντοπούλου Ηρώς 136