ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ-ΘΕΟΦΙΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Αθήνα - ΚΥΨΕΛΗ

Ειδικότητα: Ουρολόγοι
2121043297/6978359511
ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΑΡΗ 15
2121043297/6978359511