Ψαροταβέρνες-ΠΑΤΗΝΙΩΤΗΣ

Τηλ.: 2104126713 - Πυθαγόρα 7, Καστέλλα
Τηλ.: 2104126713 - Πυθαγόρα 7, Καστέλλα