ΓΙΑΜΑΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

Πειραιάς - ΚΑΣΤΕΛΛΑ

Ειδικότητα: Γεν. Ιατρικής
210-4126901
Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 18533