Γυμναστήρια-Πειραιάς 10

Δίαθλον
Δεληγιωργη - Πυλης