Δημόσιες Επιχειρήσεις-Εθνική Στατιστική Υπηρεσία

Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 135 2000
Πειραιώς 46 και Επονιτών
Τηλεφωνικό Κέντρο: 213 135 2000