Ψαροταβέρνες-ΔΟΥΡΑΜΠΕΗΣ

Τηλ.: 2104122092 - Ακτή Δηλαβέρη 29, Πειραιάς
Τηλ.: 2104122092 - Ακτή Δηλαβέρη 29, Πειραιάς