Ελληνική Κουζίνα Εστιατόρια-ΠΛΟΕΣ

Τηλ.: 2104225674 - Παπαναστασίου 60, Καστέλλα
Τηλ.: 2104225674 - Παπαναστασίου 60, Καστέλλα