ΚΟΥΤΡΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ

Αθήνα - Αθήνα (κέντρο)

2108661218,6976695584 Σύντομη Περιγραφή
Νέγρη Φωκίωνος 11