ΔΑΛΑΚΛΙΔΟΥ Η. ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Ειδικότητα: Παθολόγοι
2107665604
ΒΡΥΑΞΙΔΟΣ 12