Νυχτερινές Πίστες-Λαϊκά κ. Ρεμπέτικα Πάλκα - ΠΑΛΙΑ ΜΑΡΚΙΖΑ

Τηλ.: 2107511888 - Εμπεδοκλέους κ. Πρόκλου 41, Πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι
Τηλ.: 2107511888 - Εμπεδοκλέους κ. Πρόκλου 41, Πλ. Βαρνάβα, Παγκράτι