Ταβέρνες-Ταβέρνες και μεζεδοπωλεία με ζωντανή μουσική - ΩΡΑΙΑ ΕΛΛΑΣ (Η)

Τηλ.: 2107525777 - Πολυδάμαντος 19 κ. Κρησίλα 34, Παγκράτι
Τηλ.: 2107525777 - Πολυδάμαντος 19 κ. Κρησίλα 34, Παγκράτι