Στέλλα Ιωάννου

Αθήνα - ΠΑΓΚΡΑΤΙ

Στίλπωνος 4, Παγκράτι