Γαλλική Κουζίνα-ΣΠΟΝΔΗ

Τηλ.: 2107520658, 2107564021 - Πύρρωνος 5, Παγκράτι
Τηλ.: 2107520658, 2107564021 - Πύρρωνος 5, Παγκράτι