Ταβέρνες-Κλασικές ταβέρνες - ΕΛΠΙΔΑ (Η)

Τηλ.: 2104000175, 2104005043 - Χρ. Σμύρνης 10, Ευγένεια, Πειραιάς
Τηλ.: 2104000175, 2104005043 - Χρ. Σμύρνης 10, Ευγένεια, Πειραιάς