ΠΟΛΥΤΕΧΝΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΙΑΣ

Αθήνα - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ιθάκης 95,