ΦΑΤΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Πειραιάς - ΝΙΚΑΙΑ

Ειδικότητα: Χειρουργοί
2104912771/6944345283
ΨΑΡΡΩΝ 9 18450
2104912771/6944345283